A valós lehetőségek elmélete az

Szűts Zoltán : Az internetes kommunikáció története és elmélete.

bitcoin tarkov

Az internetes kommunikáció történetének elbeszélésére sokféle lehetőség kínálkozik. Egyaránt érvényes megközelítés lehet a technikatörténetre összpontosító beszéd, vagy a különböző kommunikációelméleti iskolák felfogásainak alapján történő elemzés. Nem kevésbé érdekes perspektívát kínál az internetes kommunikáció nyelvészeti vagy éppen társadalmi aspektusait kitüntetett kérdésként tárgyaló vizsgálata is.

Az újmédia és Gutenberg-galaxis párhuzamainak és különbségeinek bemutatása ugyancsak sikeres megközelítési stratégiának ígérkezik. Jelen tanulmány abban különbözik a korábbi magyar recepciótól, hogy a témát, szemben az eddigi feldolgozásokkal, olyan összefüggő narratívaként kezeli, melyben a vezérfonál szerepét a történet tölti be, az elemzés pedig kitér a hálózat fejlődésére, a fontos szerepet játszó teoretikusokra és publikációkra, a kommunikációt szabályozó sztenderdekre, illetve a téma elméleti kérdéseire.

Ebben a megközelítésben az internetes kommunikáció filozófiája nem transzcendens, elvont, hanem egzakt jelenség, megértéséhez tehát hozzátartozik a létrejöttének elbeszélése is. Az áttekintés azzal a félreérthetetlen kicsengéssel íródott, hogy betöltsön egy hiányt, és a korábbi fragmentált szakirodalom ismereteit összegezve a tárgy egyetemi oktatását segítse.

Navigációs menü

A cél elérésének érdekében áthidalja azt a konstruált szakadékot, mely a történeti adatokra és technikai részletekre koncentráló szigorúan informatikai, illetve a tisztán filozófiai megközelítés között húzódik. A tanulmány az eredetről beszél, visszamegy a kezdetekhez, és onnan vezeti le a fősodort — hozzávéve a mellékfolyamokat is. Az internetes kommunikáció fejlődése és természete nem rokon sem a nyomtatott, sem az elektronikus kommunikációéval.

Az elbeszélt történet időbeli határai az ban megjelent első digitális hálózatoktól a Web 2. A szöveg emellett céljának tekinti néhány mítosz, illetve helytelen fogalomhasználat tisztázását is. Amikor a cikkben szereplő események mellett nincs feltüntetve konkrét forrás, akkor szakirodalom konszenzusát fogalmazza meg.

Röviden kitérek a terminológia használatára is. A szakszerűség követelményeinek figyelembe vételével, a közérthetőség kedvéért a cikkben a jelenség együttes megnevezésére az internetes a valós lehetőségek elmélete az kifejezést használjuk.

A mindennapi diskurzusban, így a tudományos értekezésekben is megfigyelhetők következetlenségek ezen a téren, az internet és a világháló kifejezés használata például keveredik. Fontos tisztázni, hogy az internet fizikai eszköz, test, mely más rendszerek mellett 1 magába foglalja a világhálót is World Wide Webmely hiperlinkekkel és URL-ekkel összekapcsolt oldalak és fájlok szövegek, képek, videók stb.

Az internet azonban a valós lehetőségek elmélete az kommunikációs lehetőségeket is kínál, például elektronikus levelezést, telefonálást és fájlmegosztást, melyek nem kapcsolódnak a világhálóhoz.

Az internet ezen meghatározás szerint eredetileg valamennyi, eltérő fejlődésű, egymással összekapcsolt, ma is sztenderdnek számító csomagkapcsolt adatátviteli szabályt használó hálózatok gyűjtőelnevezése volt. Párhuzamos történetek Az internetes kommunikáció történetének az általunk választott szempontok alapján történő elbeszéléséhez szükségszerűen választani kell a kronológiához szigorúan ragaszkodó, vagy döntően az összefüggésekre koncentráló és összehasonlító elbeszélésmód között.

A cikk az utóbbi megközelítés mellett döntött, így a narráció alapját az internet létrehozásában szerepet játszó első digitális hálózatok, teoretikusok és alkotók, illetve a kommunikációt egységesítő szabályok alkotják. Talán ennél is fontosabb, hogy a tanulmány az események összefüggéseit kívánja elemezni. Az internetes kommunikáció története a publikációk története is. Szemben a modern kor a valós lehetőségek elmélete az eszközeivel rádió, televízióaz internetes kommunikáció létrejöttében a kísérletezés mellett immár fontos szerepet játszik a teória, és jelentős helyet foglalnak el a tudományos publikációk is, melyek megalapozták a hálózati kommunikáció elméletét.

A magyar recepció szinte kizárólag az ARPANET-et említi a mai internet elődjeként, az internetes kommunikáció ilyen típusú elbeszélése azonban hiányos, és így kiegészítésre szorul. Az internet megjelenéséhez több technikai feltételnek is egyszerre kellett teljesülnie: ilyen a digitális kód létrehozása, illetve az adattovábbítást kommunikációt szabályozó egységes protokollok létrejötte.

A hálózat célja az akkor még rendkívül költséges szuperszámítógépek processzoridejének, illetve a számítási adatok hálózaton keresztül történő megosztása volt. A szervezet közvetlenül az Egyesült Államok kormányának irányítása alatt állt, a valós lehetőségek elmélete az erős szálakkal kötődött mind az oktatási intézményekhez, mind a hadsereghez.

Az utóbbi kötetben megjelent Galactic Network című tanulmányában Licklider elsőként ír a számítógépes hálózat interperszonális felhasználási lehetőségeiről.

internetes pénzbefektetés

Kiemeli, hogy ily módon a felhasználók tértől és időtől függetlenül érhetnék el a hálózaton tárolt adatokat és programokat. Licklider elsőként értette meg a közösség szellemét, mely a time-sharing rendszerek felhasználói között jött létre, és bevezette a diskurzusba az interaktív, online közösségek globális összekapcsolhatóságának gondolatát.

Ez a szellem Licklider azon felfogásából fakadt, hogy számítógépek segíthetik az emberek közti kommunikációt. A rendszer azonban a LOG után összeomlott.

bitcoin exchange demo számla

A történet azért lényeges, mert fényt derít arra, milyen fontos szerepet játszott a kezdetleges eszközök megbízhatatlansági tényezője a decentralizált és szerteágazó, az üzeneteket több csatornán is csomagokban eljuttatni képes hálózatok létrehozásában. NPL Az internetes kommunikáció korai történetének magyar recepciója szinte kizárólagos narratívaként az ARPANET történetét tárgyalja, ez a szűk horizont azonban kirekesztő és pontatlan. Az első a valós lehetőségek elmélete az csomagkapcsolt hálózat — az internet — létrejöttében több európai rendszer is kulcsszerepet játszott, az egyik ilyen az angol NPL National Physical Laboratory rendszere.

A hálózat az es évek elején az online szolgáltatások széles skálájához biztosított hozzáférést több, mint felhasználó számára, ami életre hívta a modern világ indusztriális forradalmaihoz szükséges versenyszellemet, elsőként alkalmazta a csomagkapcsolt adatküldést, amivel meggyorsította az ARPANET fejlődését. A szervezet egy addig szokatlannak tartott kutatási módszert mutatott be: a vizsgálatok során valamennyi jelenséget multidiszciplináris horizonton is megvizsgálták.

Cyclades A francia Cyclades hálózat ban Louis Pouzin irányítása alatt bevezette a hálózatról szóló diskurzusba azt az ötletet, miszerint a valós lehetőségek elmélete az a hálózat egésze felelős az adatok továbbításáért, hanem immár csupán azon gépek, melyeken a felhasználók munkát végeztek, ezzel tehermentesítve a rendszer egészét.

Az élet értelme (filozófia) – Wikipédia

A Merit fejlesztői több kísérletet tettek más hálózatokkal való együttműködésre is. Az internet azáltal, hogy a kormányzatok finanszírozták az Egyesült Államokban túlnyomó részt az ARPA, Rand, illetve NSF 2 -en keresztülkezdetben a kutatóintézetek, kormányszervezetek és oktatási intézmények hálózata volt.

A rendszer top 10 bináris opció az erőforrások bármilyen kereskedelmi célú használata szigorúan tilos volt, kivéve, ha közvetlenül egy adott kutatás céljait szolgálta. Ez a korlátozás érvényben maradt egészen az es évekig, amikor végül az üzleti vállalkozások által létrehozott hálózatok képesek lettek kikerülni a kormányzat által finanszírozott és így ellenőrzött gerinchálózatot, az NSFNet-et.

A világháló megjelenése hozott ezen a területen is paradigmaváltást, és hamarosan magánszemélyek és üzleti vállalkozások is hálózati hozzáférést és ezzel médiafelületet is kaptak. További hálózatok Az öt bemutatott hálózat részleges összeolvadásából az NPL és Cyclades sokáig még önállóan létezett létrejött az internet.

Account Options

Elterjedésében azonban további rendszerek is fontos szerepet játszottak. Ez a hálózat ahol szabadidejében pénzt kereshet hozzáférést biztosított az ARPANET-hez, melyre való csatlakozás akkor még rendkívül költséges volt, másrészt pedig már otthont adott a hálózati kommunikációval, különösen az e-maillel foglalkozó kutatásoknak.

Az internet fejlődéséről való beszéd során a recepció egy, talán kevésbé ismert mellékágat is figyelembe vesz, mely a mai World Wide Web előzményének is tekinthető. A francia Minitel rendszert a Poste, Téléphone a valós lehetőségek elmélete az Télécommunications kezdte el fejleszteni ban, és ben tette elérhetővé a lakosság számára.

Az óta gyakorlatilag változatlan technológia sikerességét jelzi, hogy ben is még 10 millió bináris opciók dummies kereskedése volt, a rendszert azonban A Minitel videotex alapú, interaktív berendezés, mely képes a szöveges tartalmat a televízió képernyőjén megjeleníteni.

Számtalan szolgáltatást nyújt, többek között lehetővé teszi hírek olvasását, jegyek vásárlását, vagy adatbázisok böngészését McGrath, a valós lehetőségek elmélete az A Minitel hálózatát annak következtében kezdték el fejleszteni, hogy Simon Nora és Alain Minc ban egy beszámolóban a társadalom számítógépesítésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Az as évek végére a rendszer gerincét így már nem az ARPANET adta, a hálózat ezzel kezdett szerteágazni, mivel bármely egyetemi polgár internet felhasználóvá válhatott.

Az ARPANET formálisan ben szűnt meg, amikor az utolsó működő elemét is lekapcsolták, így átadva helyét a fejlettebb gerinchálózatoknak. Ettől kezdve a mai napig folyamatosan megújuló NSFNET mellett jelentős részben a telekommunikációs vállalatok hálózatain folyt a kommunikáció.

Circadian Rhythm Reset - Binaural Beats - Rest and Sleep Improvement - Delta Meditation

Megszűnt a kormányzatok erőteljes kontrollja, és a kommunikációs folyamatok feletti irányítást a felhasználók vették át, ezzel utat nyitva a tartalom széles horizontjának. A világháló World Wide Web Az internet és világháló természete különbözik.

bináris opciók bróker elfogadása paypal

Az interneten az adatok mozognak, folyamatosan úton vannak feladó és címzett között. Az így zajló kommunikációs aktus gyakran csak egy adott momentumban létezik. Az interaktivitás elsőbbséget élvez az archiválással, a folyamatos előre haladás a hagyomány létrehozásával szemben.

A világhálón ezzel ellentétben az adatok általában egy állandó címen találhatók, és mind az üzenetet feladójának, mind a címzettnek vagy befogadónak el kell látogatnia az adott weboldalra, hogy a kommunikációs folyamat létrejöjjön, ő maga pedig az interakció részesévé váljon. A látogatás közvetlenül a cím beírásávalvagy közvetve egy adott linket követve történhet. A világháló három szabványra épül: egy egyedi címre: URL Uniform Resource Locatormely megjelöli az adott lap elérhetőségét, a hipertextet leíró sztenderdre: html Hyper Text Markup Languageilletve az átviteli protokollra: http Hyper Text Transfer Protocolmely meghatározza, milyen módon kommunikáljon egymással a böngésző és a kiszolgáló.

A valós lehetőségek elmélete az html nem csupán a világháló tartalmának leírására alkalmas nyelv, hanem az online környezet radikálisan új hatásmechanizmusának egy fontos tulajdonsága is megjelenik benne: grammatikája és lexikai készlete folyamatosan fejlődik, azért, hogy képes legyen az új, egyre bonyolultabb üzenetek közvetítésére.

  • Szűts Zoltán: Az internetes kommunikáció története és elmélete. (Médiakutató)
  • Mi a legkisebb bitcoin hasadás
  • Hogyan lehet megérteni egy demó számlát
  • Но Алистра оказалась более настойчивой.
  • Bináris jelek 60 másodperc

A diskurzus a legfontosabb előzményként Vannevar Bush As we may think című tanulmányát tartja számon Bush, Bush a második világháború végén publikálta a Memex gép elvét, melynek az lett volna a szerepe, hogy segítse az egyre halmozódó tudásmennyiségben való eligazodást.

Az igazi újdonság az adatok tárolása, mely a hierarchikus rendszerekkel szemben az emberi asszociációkhoz hasonlóan történik. Az új információkat a Memexbe egy szkenner segítségével lehet volna betáplálni, a dokumentumokat pedig a felhasználó oldal- és lábjegyzetekkel láthatta volna el. Bush a valós lehetőségek elmélete az Memexet egyfajta mechanizált magánkönyvtárként képzelte el, egy íróasztalra hasonlító gépezetként, melyben a tudós mikrofilmen tárolja az adatokat, 5 és a szerkezet képes nagyon rövid idő alatt prezentálni a kért anyagot.

Az asztal egyszerre több mikrofilmet lett volna képes kivetíteni a felületére, hogy a felhasználó összehasonlíthassa őket. A Memex sohasem valósult meg, ám hatást gyakorolt Theodor Nelsonra, aki megalkotta a hipertext és hipermédia kifejezéseket, és létre akarta hozni a Xanadu projectet. Ted Nelson a Hipervilág — a szellem új otthona tanulmányában azt írja, hogy a szövegek eddig azért voltak folytonosak, mert a könyv oldalai egymás után következtek Nelson, Ezzel bevezeti a hipertext, a nem folyamatos írás fogalmát a diskurzusba.

Távirat bitcoin bányász bot 2021 elképzelt egy globális hipertextuális rendszert, a Xanadu-t, melyről az ben megjelent Computer Lib és Dream Machines köteteiben ír.

A Xanadu 6 lett volna a tárháza minden szövegnek, melyet a történelem során írtak, maga az univerzális hipertext Szakadát, Nelson a hipertextről mint irodalmi közegről beszélt, ezért a a valós lehetőségek elmélete az össze lehet kötni és online elérhetővé tenni. Ez a névválasztás is jelzi a hipertext eredendő és mély irodalmi gyökereit. A hipertext-recepció általában csak Vannevar Bush Memexét és Ted Nelson Xanaduját említi előzményként, létezett azonban több olyan vállalkozás is, mely a mai hipertext és világháló megjelenéséhez vezetett, közülük a legjelentősebb Doug Engelbart projectje volt, mely egy működőképes, kereszthivatkozásokat alkalmazó, az irodai munkát és kommunikációt leegyszerűsítő rendszer, az Augment 7 növekedés volt Engelbart, A recepció egyik közismert megállapítása, hogy a World Wide Webet végén, elején hozták létre.

Ha az internetes kommunikáció történetének elbeszélése során körültekintő pontossággal akarunk fogalmazni, akkor rá kell mutatni, hogy a linkelést, a dokumentumok összekapcsolt univerzumának elméletét a gyakorlatban Tim Berners-Lee valósította meg már az as évek elején a CERN-ben. Tim Bernes-Lee alt.

Mi azonban nagyon érdekeltek vagyunk abban, hogy kiterjesszük a webet más területekre, ezért szervereket hoztunk létre más jellegű információ számára is. Korábban ugyanis egy konkrét végpontról egy másik konkrét, online keresőhely rangsor végpontra kellett küldeni az adatokat.

Hétköznapi példával élve a világháló olyan változásokat hozott, mint amikor egy épület lakói már nem néhány névre szóló levelet kapnak a postaládájukba, hanem egy hatalmas, kereshető, interaktív faliújságról tájékozódhatnak valamennyi őket érdeklő kérdésekről. A valós lehetőségek elmélete az szakirodalom a világháló létrejöttét két dátumhoz is köti.

Да ведь эти саги, подумалось ему, в сущности, всегда бесплодны. Всякий раз они ограничены такими узкими рамками. Саги никоим образом не могли предложить Олвину простора, открытых взору пейзажей, по которым так тосковала его душа. И наконец, ни в одной из них и намека не было на громадность пространств, в которых свершали свои подвиги люди древности, -- не было ни малейшего следа мерцающей пустоты между звездами и планетами.

A jelenséget szélesebb horizonton vizsgálva elmondhatjuk, hogy míg az internet relativizálva a távolságokat és felgyorsítva az információáramlást átalakította a tér és idő felfogásunkat, addig a világháló megváltoztatta azt a módot is, ahogy gondolkodunk.

A lineáris gondolkodás modellt a linkek megjelenésével egy asszociáción alapuló, a katalogizálási kényszernek ellenálló modell váltotta fel. Hasonlóképpen a címkézés is a könyvtári katalogizálás kizárólagos és kényszerből zsarnoki módszerével szemben korlátlan besorolási lehetőségeket biztosít, tehát nem jelentésszűkítő, hanem jelentéstágító funkcióval bír Szűts, A CERN vezetői közölték, hogy a világháló technológia bárki számára ingyenesen hozzáférhető lesz és marad.

Ez a döntés illeszkedik a hagyományba, mely az internet megszületéséig vezethető vissza, és az egész kontextust áthatja: az online környezet alaptulajdonsága az ingyenesség.

Mítoszok A közismert, azonban téves recepció szerint az internet a hidegháború hatására jött létre, és elsődleges feladata abból állt, hogy decentralizált rendszerének köszönhetően a katonai kommunikáció folyamatosságát biztosítsa egy pusztító atomcsapás után is, mely kiiktatta volna a hagyományos kommunikációs rendszereket Ryan, Abban, hogy a rendszer ma alapvetően kommunikációs célokat szolgál, szerepe van a ténynek, hogy gyorsan belefulladt az elektronikus levelek áradatába Hafner és Lyon, A tévedés forrása többek között a RAND-ben a csomagkapcsolt rendszereken dolgozó Paul A valós lehetőségek elmélete az esszéje is A valós lehetőségek elmélete az,mely a tényt, hogy a Szputnyik fellövése félelemmel töltötte el az Egyesült Államok vezetését, összekapcsolta a decentralizált hálózat létrehozásának kényszerével.

Médiakutató 2012 tavasz

Az internetes kommunikáció helye a tömegkommunikáció rendszerében Ha a kommunikáció céljának a tér és az idő legyőzését tekintjük, akkor elmondhatjuk, hogy az internetes kommunikáció az információt egyrészt egyre gyorsabban, valós időben képes továbbítani, másrészt pedig a tárhely növekedésének köszönve nagy mennyiségben és hosszú ideig tárolni. Az internetes kommunikáció legyőzi a fizikai távolságot is, melyet az indusztriális korban elterjedt globális és tömeges légiközlekedés már kikezdett, hiszen egy hipertextben a legnagyobb és egyben legkisebb távolság is kattintásnyi, minden objektum, valamennyi számunkra fontos tudás ugyanis klikkelésnyire van egymástól, illetve weboldal ahol pénzt kereshet számítógépen virtuális térbe a fizikai világ bármely pontjáról be lehet lépni.

Az internet radikális változásokat hozott, hiszen az első valódi many-to-many tömeg-a-tömeghez kommunikációs a valós lehetőségek elmélete az. Így a chat a tömegkommunikáció történetében az első szinkron, míg a weblap az első aszinkron tömeg-a-tömeghez kommunikációs műfaj Dewar, Ehhez fogható változást a kommunikációban csak a nyomdagép megjelenése hozott, mely az első valódi one-to-many egyén-a-tömeghez tömegkommunikációs formát honosította meg Szűts, A hálózaton az adatok már új, digitális paradigma szerint az eddigi sémáktól eltérően tárolhatók, kereshetők és másolhatók, és ezzel egyidőben a tér bármely pontjáról, több felhasználó által is azonnal elérhetők, miközben az azt biztosító technológia a korábbiakhoz képes olcsóbb és széles felhasználói réteg számára hozzáférhető.

Epikurosz mellszobra tanítványával, Métrodórosz -szal szemben a Louvre -ban. Epikurosz szerint a legfőbb jó a mérsékelt örömökben található, a nyugalmas és félelemtől mentes ataraxia állapotot tudással, barátsággal és erényes, mérsékelt élettel lehet elérni; a testi fájdalom apónia megszűnik a világ működésének, és az egyén vágyai határának az ismeretében. Összekapcsolva, a fájdalomtól és félelemtől való megszabadulás a boldogság legmagasabb formája. Az epikuristák által hirdetett egyszerű örömök élvezete a szextől és a vágytól részben aszkétikus tartózkodást jelent: Amikor azt mondjuk, hogy

A korábbiakat összegezve Róka Jolán Kommunikációtan című könyvében felsorolt főbb kommunikációs ismérvek alapján elmondhatjuk, hogy az internetes kommunikáció legfontosabb elméleti tulajdonságai a következők Róka, : Annak ellenére, hogy nagymértékben technikailag determinált, az internetes kommunikáció mégis alapvetően társadalmi folyamat, az információk emberek közti szándékos cseréjén alapszik, ahol a kommunikáció alapfeltétele az üzenetátadás megvalósulása, aminek megtörténtéről a korábbiaknál könnyebb visszajelzést kapni.

Az internetes kommunikáció megosztott jelentést feltételez. Bár minden kommunikátor egyéni módon értelmezi a szimbólumokat alan andrews trendvonal módszerek fejti meg a jelentést, az online közösség által használt szimbólumrendszer minden eddiginél egységesebb, példa erre az emotikonok smiley-k megjelenése és gyors elterjedése, mivel ezek az online írott beszélgetés során az arckifejezéseket, gesztusokat képesek helyettesíteni, és egyben eltérő nyelvet beszélő felhasználók által is könnyen értelmezhető jelek.

Очень ло быть, ей еще ни разу в жизни не приходилось сталкиваться с настоящим холодом, и Олвин почувствовал себя несколько виновато. Ему следовало бы предупредить девушку, чтобы она прихватила с собой какую-нибудь накидку, и потеплее, поскольку обычная, повседневная одежда в Диаспаре была чисто декоративной и в смысле защиты от холода толку от нее не было никакого. Поскольку испытываемые Алистрой неприятные ощущения целиком лежали на его совести, он молча передал ей свой плащ. Галантности в этом не было и следа -- равенство полов уже слишком долго было абсолютно полным, чтобы такие условности еще имели право на существование. Озябни он -- Алистра отдала бы ему свой плащ, и он принял бы эту помощь как нечто само собой разумеющееся.

Az internetes kommunikáció számos kontextusban létrejöhet. A kommunikáció alapelemeinek viszonya alapján megkülönböztethetünk interperszonális e-mail, chat csoportos e-mail, hírlevél, chat, fórum, blog, MUD szervezeti e-mail, hírlevél, chat, fórum, blog közéleti honlap, blog, fórum, online televíziózás tömegkommunikációs honlap, blog, fórum, a valós lehetőségek elmélete az televíziózás formákat. Az internetes kommunikációt a transzmisszió és az interakció jellemzi.

Az internetes kommunikáció elméletét egyelőre a folyamatiskola képes hatékonyabban leírni, mivel vizsgálata középpontjában az üzenet kódolása és dekódolása, illetve az online kommunikációs csatornák használata áll. Azért egyelőre, mert a teoretikusok szerint a közösségi tartalomlétrehozáson alapuló Web 2. Az internetes kommunikáció általános modellezésére az időben elsőként megjelent kommunikációs modell újmédiára adaptált változata a legalkalmasabb.

Tartalomjegyzék

Ez a modell esetünkben nem veszi figyelembe a kulturális tényezőket, illetve nem vet fel szemiotikai kérdéseket. Információ és digitális kódok. Az internetes kommunikáció üzeneteinek alapegysége a bit, mely egyben a digitális kód alapja is.

A digitális kódok olyan jelek, amelyek részekre bonthatók és a köztük levő összefüggések leírhatók. Más megfogalmazásban a digitális kód valamely változó jelenségnek, vagy fizikai mennyiségnek diszkrét nem folytonosmegszámlálhatóan felaprózott, s így számokkal meghatározható, felírható értékeinek halmaza Miklós, A digitális rendszerek bináris számokat, a 0 és 1, az igen és nem kombinációját használják az adatok beviteléhez, feldolgozásához, továbbításához, tárolásához, vagy megjelenítéséhez, szemben az analóg rendszerekkel, melyek az értékek folytonos spektrumát használják a kódoláshoz, vagyis a nem-numerikus szimbólumokat, mint a betűk, vagy az ikonok.

megbízható kereskedési platformok bináris opciók

Az internetes kommunikáció annyiban tekinthető szimbolikus folyamatnak, hogy alapegysége a digitális jel, ez azonban az index, ikon és szimbólum esetében megismert jelektől eltérően viselkedik.

További a témáról