Bináris digitális lehetőségek

bináris digitális lehetőségek

bináris digitális lehetőségek

A jelek saját konzisztenciájuk szerint lehetnek folytonosak vagy diszkrétek, azaz tagolatlanok vagy tagoltak. A folytonos jelek körvonalai elmosódók, s maga a jel csupán a viszonyhálóban értelmezhető. A természetes hangjel folytonos, artikulálatlan, ezek artikulációja diszkretizációja során jön létre az emberi nyelv.

Analóg, bináris és digitális architektúrák

Bináris digitális lehetőségek folytonos jeleket jelentésbeli szemantikai gazdagság és mondattani szegénység jellemzi. A jelentésbeli gazdagság mindenekelőtt szinte korlátlan interpretálhatóságot jelent: akár egy egyszerű fényképet is órákon át lehet kommentálni, de osztatlan egész lévén, a jelelemek viszonyáról nem beszélhetünk benne. A diszkrét jelek ezzel szemben jelentésben szegények, mondattanilag szintaktikailag viszont gazdagok.

Egyértelmű, hogy ha a diszkrét jeleket inkább az egymáshoz való viszony jellemzi, akkor a metonímiával mutatnak rokonságot, s ezt támasztja alá a metonímia szemantikai szegénysége is; pl. Ezzel szemben a folytonos jelek éppen szemantikai gazdagságuk révén a metaforával kapcsolhatók össze: egy metafora összes lehetséges jelentése tulajdonképpen nem is vehető számba.

Továbbá: a folytonos jel természetszerűleg osztatlan, tagolatlan viszonyban van a bináris digitális lehetőségek, akárcsak a metafora, a diszkrét jeleknek a jelölthöz való viszonya ezzel szemben tagolt; továbbá a diszkrét jeleket leginkább az egymással való érintkezés jellemzi, ugyanúgy, mint a metonímiát.

Persze ennek a dacnak mély gyökerei vannak az ember gondolkodási és tudástárolási technikáiban: tudásunk jó része analóg kódban raktározódik, s ezt csak jelentős erőráfordítással tudjuk diszkretizálni és digitális formába önteni. A digitális kódokban az előre megfontolt, céltudatos és praktikus kommunikáció szándéka domináns, az analóg kódokkal viszont lehetetlen például NEM kommunikálni. Szándékolt közléseinken kívül kommunikálunk gesztusainkkal, testbeszédünkkel, arcjátékunkkal, hanglejtésünkkel, stb.

Az analóg kódok, amelyek mondandónkat kísérik, leleplezik hangulatunkat, jellemünket, szándékainkat, őszinteségünket vagy éppen fásultságunkat.

Bináris prefixum – Wikipédia

Ha pontosan definiálunk valamit, kiszakítjuk a folyamatosságból, diszkretizáljuk. A digitális jelek pedig bevonják a diszkrét egységeket, szavakat, számokat, attól függően, hogy mi szerint kategorizálható az adott jel.

Jean Baudrillard szerint a digitális kódolás hatása mindent átitat. Úgy véli, bináris digitális lehetőségek az analógtól a digitálishoz történő elmozdulás korunk kultúrájának meghatározó vonása, és a digitalitás bináris oppozíciót foglal magában: "A digitalitás világunk része.

Ott van minden üzenetben, a társadalom minden jelében.

Bináris prefixum

Vagyis a valóság helyett annak szimulált visszatükröződései azok, amelyek körülvesznek bennünket, maga a valóság érvénytelenné válik, a helyét átveszi a hiperrealitás. Az analóg és digitális kódok Mario Merz művészetében A Fibonacci-számsor a matematikában az egyik legismertebb sorozat. Az első két elem 0 és 1, a további elemeket az előző kettő összegeként kapjuk. A sorozatot egymástól függetlenül írta fel két indiai és egy olasz matematikus, Gopala Hemacsandra, Fibonacci két különböző matematikai problémára adott megoldásként.

Fibonacci egy képzeletbeli nyúlcsalád növekedését írja le: hány pár nyúl lesz n hónap múlva, ha az első hónapban csak egyetlen újszülött nyúl-pár bináris digitális lehetőségek az újszülött nyúl-párok két hónap alatt válnak termékennyé; minden termékeny nyúl-pár minden hónapban egy újabb párt szül; és a nyulak örökké élnek?

Munkásságában a számsor középponti szerepet bináris digitális lehetőségek. Az ősi nomád törzsek művészete inspirálta. Központi formája az iglu-forma eszkimó jégkunyhók. A gömbforma tökéletesség- és világszimbólum; ugyanakkor a természetes és mesterséges, a geometria és mesterséges egyensúlya, szintézise jellemzi.

Analóg, bináris és digitális architektúrák

Általában fémvázat alkalmaz, amelyet agyaggal, viasszal, tört üveggel, műanyaggal, hálóval és hasonló anyagokkal borít be. Az így létrehozott formára vagy amellé írja legtöbbször neoncsövekből készült számokkal a Fibonacci sorozatot, általában spirális formában, mindez örök folyamatot, változást kódol. A bináris digitális lehetőségek világával irdatlan méretű mentális tér áll a művész rendelkezésére.

Vagyis a művészetnek az utcára kerüléséhez a legegyszerűbb a számokat igénybe venni. Valószínűleg többen tudnak számolni, mint jól olvasni, de Merz távol állt attól, hogy az élet és a művészet lehetséges összeolvasztását ebben a leegyszerűsített formában oldja meg.

Általánosabb értelemben azért szövi át gondolkodásmódját a matematikai rend és a magát fejlesztő elvont organizmus, mert egy jól követhető dedukciót sejt mögötte. Meggyőződése, hogy ha a matematikai sorozatokat művészetként alkalmazni tudjuk, ez azt is jelenti, hogy növények és állatok, vagyis az élőlények sokasodásának tanulmányozásából szőtt rendet a szociológiába a művészetbe és az élet bármely összefüggésébe is mint a növekedés metaforáját fogadhatjuk el.

Vele ellentétben a neoncsövekből kirakott Fibonacci számsor kérlelhetetlen, pontosan meghatározott, diszkrét lehatároltságával a digitális kódot építi be a műbe.

Hogyan lehet bináris jelekkel dolgozni. Kereskedés bináris lehetőségek. Ezek a jelek érzékszervekkel felfogható, idegrendszerrel észlelhető, feldolgozható jelenségek, amelyek valamilyen információt juttatnak el hozzánk a környezetünkből. A jelek ritkán szerepelnek önmagukban. Felhasználásuk során a valamilyen tulajdonságuk miatt összetartozó jelek jelrendszert alkotnak.

Merz életműve az analóg és a digitális kódok párbeszéde, rögzített jelentésű digitális kód adja a biztonságot ahhoz az utazáshoz, amire az analóg pályájú igluk jelentéseinek feltárásához van szükségünk. Az analóg kódok Aldo Rossi modenai temetőjében Aldo Rossit autóbalesete után kómából hozták vissza orvosai, a modenai temetőt ez után, ben kezdte tervezni.

Élet és halál súlyos kérdéseinek építészeti kifejezésére Rossi a rá jellemző szigorú, zárt kubusokkal felépített tömegekben keresi a választ.

bináris digitális lehetőségek

Színes rajzainak ellenfényes ábrázolás technikája, színvilága az olasz metafizikus festők, Chiricho és Carra munkásságát idézik. Rossi építészetét a jungi értelemben vett kollektív emlékezettel való asszociatív kapcsolatra alapozza.

bináris digitális lehetőségek

A primer asszociációkat tiszta geometriai formákból, kockákból, gúlákból, kúpokból alkotott analóg kódok hozzák létre. A második metaforikus jelentésréteg az archetípusok egyéni mitológiákkal gazdagon átszőtt kollektív világa. A modenai temető pénzt keresni bitcoinba fektetve épülete a szabályos kocka formájú Holtak Háza.

Az épület fölülről nyitott négyzetes belső udvart rejt. Belépve narancsvörös falú térbe érkezünk, amelynek kívülről tömör falai belül több emelet magasan urnákat rejtenek. Az urnák horganyzott acélszerkezetű lépcsőkön és a fal mentén körbefutó függőfolyosón közelíthetők meg.

A forma bináris digitális lehetőségek geometriáját, egzaktságát tovább fokozzák a négyzet raszterben kiosztott négyzet alakú, ablakra emlékeztető üvegezés nélküli lyukak. A forma végletes egyszerűsége, tisztasága a halál véglegességének és bináris digitális lehetőségek művészi szépségű metaforája.

További a témáról