Fser transzformáció bináris opciókhoz, KÉPZÉSI PROGRAM ALAPKÉPZÉSI SZAKOK - PDF Free Download

A különböző módszerek eredményei a híradós adatbázis teszthalmazán a rejtett rétegek számának függvényében 3. Híradós adatbázis A híradós adatbázis, amely méretét tavaly óta sikerült jelentősen megnövelnünk, nagyjából 28 órányi hanganyagot tartalmaz.

Az adatbázis felosztása: 22 órányi anyag a betanítási rész, 2 órányi a fejlesztési halmaz és a maradék 4 órányi hanganyag pedig a tesztelő blokk. A híradós adatbázison szószintű felismerést tudtunk végezni, az ehhez szükséges nyelvi modellt az origo www.

Az így előálló korpusz nagyjából 50 millió szavas, mivel a magyar nyelv agglutináló toldalékoló nyelv. A korpusz lecsökkentése érdekében csak azokat a szavakat használtuk, amelyek legalább kétszer előfordultak a híranyagban, így szó maradt.

A szavak kiejtését a Magyar Kiejtési Szótárból [12] vettük.

CAD rendszerek I. Alapozó tantárgyak 5. Pont pályája. Pozíció, sebesség, gyorsulás.

A trigram könnyű jövedelem 1000 től fser transzformáció bináris opciókhoz a HTK [10] nyelvi modellező eszközei segítségével hoztuk létre.

Ezen adatbázis esetén környezetfüggő trifón modelleket használtunk, ennek eredményeképp az adatbázis mérete miatt állapot adódott, azaz ennyi osztályon tanítottuk a neuronhálókat. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia 1.

Végül megvizsgáltuk az egyes módszerek időigényét: a 1. Konklúzió Cikkünkben bemutattuk a mély neuronhálókra épülő akusztikus modelleket, illetve a betanításukhoz legújabban javasolt algoritmusokat. Hivatkozások hogyan lehet keresni ico blockchain. Grósz T. In: Proc. Hinton, G. Neural Computation 18 7 — 3. Seide, F. Tóth, L. Dahl, G. Zeiler, M. In: CoRR. Glorot, X. Bourlard, H.

Kluwer Academic Young, S. Cambridge Univ. Fser transzformáció bináris opciókhoz Department Lamel L. Abari, K. In: TSD. Ezek alkalmazása azonban többletmunkát, magasabb rendszerkomplexitást igényel, ugyanakkor a javulás mértéke változó.

fser transzformáció bináris opciókhoz

Cikkünkben a morfalapú nyelvi modellezéssel elérhető hibacsökkenés előrejelzésére teszünk kísérletet. Ehhez először azonosítjuk a hibacsökkenést befolyásoló tényezőket, majd kísérleti úton megvizsgáljuk pontos hatásukat.

Eredményeink alapján elmondható, hogy fser transzformáció bináris opciókhoz morfalapú modellek alkalmazása kisméretű tanítószövegek, illetve korlátozott szótárméret mellett járhat jelentős előnnyel. Előnyös még a kevésbé spontán, tervezettebb beszédet tartalmazó adatbázisok esetén, míg a jel-zaj viszony romlása csökkenti a hibacsökkenés mértékét, csakúgy, mint az abszolút hibát. Az utolsó fejezetben bemutatunk egy mérőszámot, mely erős összefüggést mutat a kísérleti adatbázisainkon mérhető morfalapú hibacsökkenéssel.

Ez a mérőszám nem csak a feladat tervezettségét, hanem a tanítószöveg mennyiségét is figyelembe veszi. Túlzás lenne azt állítani, hogy azóta mindennapjaink része, tény viszont, hogy az okostelefonok terjedésével immáron rengeteg felhasználó számára vált elérhetővé egy-egy a technológia élvonalába tartozó megoldás, akár magyar nyelven is.

fser transzformáció bináris opciókhoz

Adja magát a következtetés, hogy ezek szerint a technológia beérett, és innentől kezdve csak apró finomításokra van szükség. A szakirodalmat tanulmányozva, vagy akár csak egy korszerű rendszert huzamosabb ideig tesztelve azonban láthatjuk, hogy ez távolról sincs így.

A legelterjedtebb rejtett Markov-modell Hidden Markov Modell — HMM alapú statisztikai felismerők teljesítménye továbbra is durván leromlik zajos környezetben a humán észlelőkkel szemben, illetve akusztikus és nyelvi modelljeink továbbra is csak egyelőre meghatározott felismerési feladatra működnek optimálisan.

A fent fser transzformáció bináris opciókhoz problémák okainak jobb megértését tűzte ki célul az ún. A kutatást összefoglaló ta- Szeged, Ez alapján szakmai konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy se az akusztikus és nyelvi modellek, se a beszédjellemzők kinyerését célzó technikák nem tekinthetőek érettnek, ugyanis működésük nem elég robosztus, még akkor sem, ha nagyon sok pénzt fektetnek a fejlesztésükbe.

A tanulmány egyik fontos végkövetkeztetése, hogy beszédfelismerés területén dolgozó kutatóknak több energiát kellene fordítaniuk a felismerési hibák okainak mélyebb megértésére. Cikkünk célja ezzel összhangban, hogy jobban megismerjük a szó- és morfalapú nyelvi modellezés hibaarányai közötti összefüggéseket. Számos vizsgálat bizonyítja [2]—[4], hogy morfémákban gazdag nyelveken a folyamatos, nagyszótáras gépi beszédfelismerő rendszerek hibája csökkenthető, ha szavak helyett statisztikai úton nyert morfémákat ún.

Semmi nem garantálja azonban, hogy ez a hibacsökkenés jelentős mértékű lesz, sőt azt sem, hogy nem növekszik a hiba [6].

KÉPZÉSI PROGRAM ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

Figyelembe véve a többletmunkát és komplexitás növekedést, amivel a morfalapú rendszerek tanítása jár, felmerül az igény a várható hibacsökkenés előrejelzésére. Korábbi munkáinkban megvizsgáltuk a szöveges tanítóadat mennyiségének, az akusztikus fser transzformáció bináris opciókhoz illeszkedésének és a felismerési feladat tervezettségének kapcsolatát az elérhető hibacsökkenéssel [7], [8].

Mostani munkákban egyrészt szeretnénk korábbi megállapításainkat új adatbázisokon is tesztelni, valamint kiterjeszteni az ún.

fser transzformáció bináris opciókhoz

Ezenkívül új szempontként megvizsgáljuk a feldolgozandó hanganyag jel-zaj viszonyának illetve a felismerő rendszer szótárméretének hatását is. Morfalapú nyelvi modellezés esetén sajnos elkerülhetetlen, hogy valamilyen típusú speciális jelölést vezessünk be a szóhatár későbbi visszaállíthatósága érdekében.

fser transzformáció bináris opciókhoz

Érdekes kérdés, hogy mennyivel lehetne pontosabb egy olyan morfalapú rendszer, melyben eltekintünk a szóhatár-visszaállítástól. Cikkünkben ennek a meghatározására is kísérletet teszünk.

A következőkben először a televíziós híradók felvételeit tartalmazó tanító- és tesztadatbázist ismertetjük, majd kitérünk a modellek tanításnál és kísérleteinknél alkalmazott módszerekre.

A felismerési feladat és módszertan bemutatása után ismertetjük a híradó adatbázison kapott eredményeket, majd az utolsó előtti fejezetben a hibacsökkenés előrejelzésére teszünk kísérletet.

Végül összefoglalását adjuk vizsgálataink legfontosabb eredményeinek.

fser transzformáció bináris opciókhoz

Ilyen típusú — az angol terminológia szerint broadcast speechnek nevezett — adatbázison már korábban is kísérleteztünk [6], [7], [9], melyek tapasztalatait cikkünkben a vonatkozó részeknél felidézzük majd. Hasonló magyar nyelvű felismerési feladaton két további munkát fontos megemlíteni. Az első, mély neuronhálók tanítási módszereit veti össze, mely technika segítségével meg is javítja a HMM alapú akusztikus modell eredményét híradós felvételek felhasználásával [10].

A képalapú digitalizálás elmélete és gyakorlata a könyvtárakban

Míg egy másik a témában született cikkben elsősorban a kézi leiratok felhasználása nélkül törté- 16 X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia nő, felügyelet nélküli tanítási módszereken van a hangsúly [11]. A fenti két cikk egyike sem alkalmaz azonban morfalapú lexikai modelleket. Tesztelési célokra 6 teljes híradó felvételét, összesen perc hanganyagot különítettünk el.

A tesztanyagot két részre bontottuk: 2 híradót a fejlesztés során szükség paraméterek hangolására Devmíg a maradék 4-et a rendszer kiértékeléséhez Eval használtunk fel. A tesztanyag kézi átírásakor az egyes szegmenseket akusztikai tulajdonságaik szerint különböző csoportokba soroltuk.

Az egyes csoportok jelentését és méretének eloszlását az 1. Fontos megjegyezni, abban az esetben, ha egy szegmensre többféle kategória leírása is illett, akkor mindig a nagyobb sorszámú kategóriába soroltuk.

  • Вдруг в необъяснимом озарении Элвин понял суть этого искажения.
  • Доказывалось, что подлинная картина Вселенной - если такая картина вообще познаваема - станет доступной лишь свободному от подобных физических ограничений сознанию: в сущности, чистому разуму.
  • A képalapú digitalizálás elmélete és gyakorlata a könyvtárakban
  • Otthoni munka friuli venezia giulia

Ebből következik például, hogy az F4 kategóriájú szegmensekben a zaj nem biztos, hogy a szegmens teljes hosszára kiterjed.

Ahol kevés adat állt rendelkezésre ott nem adtuk meg az SNR-t, mivel az algoritmusok nem szolgáltak megbízható értékkel. Egyrészt felhasználtuk az akusztikus modell tanításához használt 50 órányi hanganyag kézi leiratát TRS.

Ez önmagában túl kevés lett volna egy hatékony felismerő tanításához, így különböző webes híroldalakról is gyűjtöttünk további adatokat. A webes szövegek gyűjtésével, tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos részletek [9]-ben találhatóak meg.

  • Az elméleti célok áttekintése után rátérünk a digitalizálási projekt előkészítésének módszertanára.
  • Перед ними находился мир, который был тщательнейшим образом упакован и, так сказать, отложен про запас, пока он не понадобится -- Пошли к кораблю,-- предложил Олвин.
  • KÉPZÉSI PROGRAM ALAPKÉPZÉSI SZAKOK - PDF Free Download
  • Bitcoin pénz

Az ott bemutatott rendszerhez hasonlóan most is két részre bontottuk a webes tanítószöveget. Az első a tesztanyag előtti 30 napban Ennek a szétválasztásnak az a célja, hogy a nyelvi modellek interpolációja során a tesztelés időpontjához közelebb eső hírek nagyobb súlyt kaphassanak, mint a régebbiek.

  1. Он передвигался среди клеток памяти, рассматривая идеальный облик города, параллельно которому реальный Диаспар и сохранялся неизменным на протяжении вот уже миллиарда лет.
  2. 24opton bináris opciók

A korábbi rendszerhez képest lényeges eltérés azonban, hogy a tanítószöveg normalizálása során a kivételes kiejtéssel rendelkező szavakat tipikusan nevezett entitásokat a kiejtett alakjuknak megfelelően írtuk át. Ennek a változtatásnak a célja az volt, hogy a szó- és morfalapú eredmények összehasonlíthatóságát ne befolyásolják a kivételes írásmódú szavak szegmentálási nehézségei.

Az annotált felvételek segítségével háromállapotú, balról-jobbra struktúrájú, környezetfüggő rejtett Markov-modelleket tanítottunk a Hidden Markov Model Toolkit [13] eszközeinek segítségével.

A létrejött akusztikus modell egyenként 15 Gauss-függvényből álló állapotot tartalmaz. Híranyag felismerési kísérleteink során minden esetben ezt az akusztikus modellt használtuk.

fser transzformáció bináris opciókhoz

A lexikai elemek fonetikus átírását a magyar nyelv hasonulási tulajdonságait figyelembe vevő, automatikus eljárással készítettük. Az interpolált nyelvi modellek készítéséhez és optimalizálásához az SRILM beépített lineáris interpolációs és perplexitás számító eljárásait fser transzformáció bináris opciókhoz. A nyelvi modellek fokszámát minden modell esetén egyedileg optimalizáltuk. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia rési feladatban.

További a témáról