Illegális kereset a hálózaton.

Páratlan összeomlás – a legmerészebb becsléseknél is rosszabb a helyzet

Cikk letöltése PDF-be E tanulmány célja egy kevéssé vizsgált probléma, a hálózati zárak kérdésének többoldalú bemutatása. A téma aktualitását az iPhone forgalmazásával kapcsolatos jogesetek, illetve az azokban született döntések adják, melyek rávilágítottak a hálózati zárak versenykorlátozó mivoltára.

illegális kereset a hálózaton dolgozzon otthoni kézműves

Ebből kifolyólag a tanulmány is abból indul ki, hogy a hálózati zárak alkalmasak a piaci verseny torzítására, és e tétel bizonyítására a hálózati zárakkal kapcsolatos szolgáltatói gyakorlatot törekszik bemutatni. Mobiltelefonok használatának technikai és jogi korlátai 1.

Technikai korlátok A mobiltelefonok hálózattól függőségét fizikai és szerződéses korlátok egyaránt biztosítják. SP-lock Service Provider Illegális kereset a hálózaton révén valósul meg. Ez az ún. A zár szoftveres alapú, és lényegében a telefon operációs rendszerének egy alprogramja.

Ebben az esetben tehát azonos szolgáltató másik kártyájával sem használható a készülék. Ilyen típusú korlátozást a szolgáltatók manapság nem használnak a telefonokban, hiszen az nem lenne gazdaságos számukra. A legtöbb mobiltelefonban azonban találkozunk ilyen beállítási lehetőséggel, amivel a tulajdonos szabad akaratából kvázi egy lopás esetére szóló védelemmel láthatja el a telefont, ebben az esetben ugyanis a lopott telefon csak az eredeti SIM-kártyával használható.

Persze akárcsak az SP-Lock, ez is feltörhető. Korlátok az általános szerződési feltételekben és az előfizető szerződésekben A illegális kereset a hálózaton rendszerint szerződésben korlátozzák az általuk értékesített mobiltelefonok használatát. Az ilyen típusú rendelkezések egy részét azonban nem az egyedi előfizetői szerződésekben, hanem az általános szerződési feltételek között találjuk meg, melyeket az előfizető az előfizetői szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek fogad el.

A Vodafone Zrt. Az előfizetőnek azonban lehetősége van kérni a szolgáltatótól a telefon függetlenítését a mindenkori díjszabásban meghatározott díj ellenében.

Milyen eszközök vannak a hálózaton? - Csütörtöki HEKK s02e29!

Érdemes még leszögezni, hogy a Vodafone nem alkalmaz az ÁSZF-ben semmilyen szankciót arra az esetre, ha az előfizető máshol függetleníti a telefont.

A T-Mobile általános szerződési feltételeiben hasonló rendelkezésekkel találkozhatunk, melyek szerint a kedvezményesen vásárolt készüléket az előfizető csak a szolgáltató SIM-kártyájával használhatja.

Itt azonban csak a hűségi időszak letelte után van lehetősége az előfizetőnek a függetlenítésre. Utóbbi szolgáltató szóbeli tájékoztatása szerint szintén lehetőség illegális kereset a hálózaton a hűségi időszak alatti függetlenítésre, amit a díjszabás is alátámaszt.

A szolgáltatók tehát lényegében a szolgáltatás igénybevételének biztosítékait pl. Úgy gondolom, hogy a szolgáltató érdeke kizárólag a szolgáltatás igénybevételére terjedhet ki, a nála vásárolt mobiltelefonra nem.

A szolgáltató természetesen korlátozhatja az egyes előfizetők tekintetében a kedvezményesen vásárolt készülékek számát, amit meg is tesz. Ezt leszámítva azonban nem támaszthat további igényt a készülékre, és nem terjesztheti ki az előfizetői szerződés biztosítékait a hálózati zár eltávolítására.

Ezt támasztja alá az is, hogy a készülék függetlenítése nem jelenti egyben a szerződés felmondását. Elképzelhető az az eset, hogy az előfizető pusztán más szolgáltató szolgáltatását is igénybe kívánja venni, de e mellett továbbra is előfizetője marad a korábbi szolgáltatónak. Érdemes lenne a szerződés felmondásával együttjáró, és azzal együtt nem járó függetlenítést az általános szerződési feltételek közt megkülönböztetni.

illegális kereset a hálózaton hogyan lehet pénzt keresni a kereskedésben

Nagyon röviden kitérnék a határozott idejű előfizetői szerződések kérdésére. A határozott idejű, és ún. Természetesen nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a határozott idejű szerződések teszik lehetővé az előfizetők számára a kedvezményes készülékvásárlást.

Ebből kifolyólag nehéz feloldani a két érdek közti konfliktust. Tóth András a határozott idejű előfizetői szerződéseket egyenesen a számhordozást — mint a távközlési piac egy liberalizációs eszközét — akadályozó tényezőnek tartja, ugyanakkor elismeri a szolgáltatónál vásárolt készülékek árára gyakorolt kedvező hatását. A szerző szerint a két érdek közti konfliktust olyan szabályozással lehetne megoldani, mely szerint szolgáltatói kedvezményt csak ún.

Összegzésként fontos leszögezni, hogy a készülékhez annak vásárlásához kapcsolt hűségnyilatkozat nem jelent közvetlenül elidegenítési tilalmat, vagy használati kötelezettséget.

A tételhez tartozó fájlok

Itt is pusztán arról van szó, hogy az előfizető kötbér fizetési kötelezettség kilátásba helyezése mellett arra vállal kötelezettséget, hogy meghatározott időn keresztül igénybe veszi meghatározott szolgáltató szolgáltatását. A fent vázolt korlátozások jellegéről elmondható, hogy ezek szerződéses korlátok, melyek a felek megállapodásán alapulnak.

Nem kérdéses, hogy ezek a korlátok mennyire érvényesülnek a gyakorlatban, és mennyire ellenőrizhetők. Kérdéses azonban, hogy milyen jellegű maga a használat korlátozása. Bár az előfizetőt a hálózati zár a telefon korlátlan használatában, azaz tulajdonjoga kiteljesedésében korlátozza, mégsem beszélhetünk dologi jogi korlátról.

Sokkal inkább kötelmi jellegű a korlát; ebből kifolyólag a szerződésben foglalt kötelezettségek nem teljesítése szerződésszegést valósít meg, aminek szankciója az esetek jelentős részében kötbér, és adott esetben kártérítési kötelezettség. Szerzői jog Bár e dolgozatban nincs mód illegális kereset a hálózaton mobiltelefonok függetlenítése szerzői jogi vonatkozásainak teljes körű ismertetésére, mégis érdemes röviden érinteni a témát. A korábban említettek szerint a mobiltelefonokban található hálózati zár lényegében a készülék szoftverének része.

1. Mobiltelefonok használatának technikai és jogi korlátai

Ha a hálózati zárat eltávolítjuk a készülékről, úgy a telefon szoftverét módosítjuk, azaz megváltoztatjuk a szoftvert, mint illegális kereset a hálózaton. Ennek pedig különböző szerzői jogi vonatkozásai vannak. A Szjt. Elsőként a törvény megengedi, hogy eltérő megállapodás hiányában a szoftvert jogszerűen megszerző személy módosítsa azt. Mobiltelefonok esetén a gyakorlat az, hogy a illegális kereset a hálózaton szoftvereihez adott felhasználási engedélyek a szerzői jog jogosultjának kizárólagos jogaként említik a szoftver módosítását.

Más kérdés, hogy az idők során az egyes készülékekben különböző összetettségű szoftverek voltak megtalálhatóak. Míg ma ténylegesen beszélhetünk operációs rendszerről mobiltelefonokkal kapcsolatban is itt is elsősorban az ún. Ez utóbbiakkal kapcsolatban világot látott olyan nézet is, hogy ezen egyszerű programalkotásokat ún. Főszabályként ugyan nem lehet számítógépi programalkotás szabadalom tárgya, de ez csak arra az esetre áll, ha önállóan nyújtanak be szoftverre szabadalmi kérelmet.

Ha a felhasználási engedélyek meg is engednék a szoftver módosítását, akkor is csak a szoftver rendeltetésével összhangban lehet megvalósítani a módosítást. Kérdéses azonban, hogy pontosan mi felel meg a szoftver rendeltetésének. A hamburgi Landgericht is kimondta ítéletében, hogy a GSM készülékek lényege, hogy cserélhető SIM-kártyák révén a tulajdonos választása szerinti hálózaton használhassa a illegális kereset a hálózaton.

Egy vezetékes készülék esetében ugyanis fizikailag kötve vagyunk egy adott szolgáltatóhoz abban az értelemben, hogy amennyiben szolgáltatót kívánunk váltani, úgy kénytelenek vagyunk először megszüntetni fennálló előfizetésünket, majd új előfizetési szerződést kötni.

Azaz nem teheti meg az előfizető, hogy néha egyik szolgáltató telefonvezetékét csatlakoztatja a készülékhez, néha másikét. A mobiltelefonok esetében megteheti az előfizető, hogy egyszerre több előfizetést elsősorban pre-paid típusút létesít, és igényeinek megfelelően váltogatja a SIM-kártyákat.

Ennek természetesen a illegális kereset a hálózaton zár lehet gátja. Ha a telefongyártóknak az lett volna a szándéka, hogy egy telefon ténylegesen csak egyetlen szolgáltatóval legyen használható úgy technikailag megoldható lett volna, hogy a SIM-kártyát integrálják a készülékbe oly módon, hogy azt ne lehessen cserélni.

A gyártóknak azonban ez nyilván nem volt érdeke. A hálózati zár kizárólag a szolgáltató érdeke. Ha viszont elfogadjuk, hogy a mobiltelefonok rendeltetése az, hogy a tulajdonos bármely hálózaton használhassa a készüléket, úgy el kell fogadnunk azt is, hogy a készüléket működtető szoftvernek is hasonló rendeltetése van.

Ebből kifolyólag, ha a licencia is engedné, lehetősége lenne a telefon tulajdonosának a szoftver módosítására annak érdekében, hogy más hálózaton is használhassa a készüléket. Más álláspont szerint a szoftver rendeltetése megegyezik a felhasználási szerződésben meghatározott céllal.

Néhány állam szerzői joga már felismerte a hálózati zár kiiktatásának, mint speciális szoftvermódosításnak a jelentőségét. Jó példa az Egyesült Államok, melynek szerzői jogi szabályozása szerint a mobiltelefon tulajdonosa módosíthatja készülékének szoftverét annak érdekében, hogy azt más hálózaton használhassa.

2. Hálózati zár a gyakorlatban – versenyjog

Előfordul, hogy úgy oldják meg a problémát, hogy egyszerűen kicserélik a telefon szoftverét a gyári szoftverre. Ez több előnnyel is jár. Illegális kereset a hálózaton előfordul egyes szolgáltatótól vett készülékek esetében, hogy a szolgáltató módosítja a gyári szoftvert, és így a hálózati záron túl egyes új funkciók, új megjelenés beépítésére vagy egyes funkciók blokkolására kerül sor.

Tekintve, hogy rendszerint nem lehet mobiltelefonhoz operációs rendszereket vásárolni, ezért a szoftver kicserélése azt feltételezi, hogy ahhoz a felhasználó jogosulatlanul illegális kereset a hálózaton hozzá. Büntetőjogi korlátok Az eddigi magánjogi korlátok mellett fontos törvényi korlátnak tekinthető a hálózati zár eltávolításának büntetőjogi fenyegetettsége. Bár a telefon szoftverének módosítása során lényegében egy szerzői jogi vonatkozású cselekményről beszélünk, mégis azt a törvény a korábban számítógépes csalásnak nevezett tényállásában rendeli büntetni.

A Btk. A tényállás aszerint tesz különbséget az egyes magatartások között, hogy azokat jogtalan haszonszerzés céljából követik-e el, vagy sem. Előbbi a klasszikus számítógépes csalás. Először is érdemes meghatározni, hogy ki az elkövető.

Az elkövető — azaz, aki ténylegesen végrehajtja a függetlenítést, és így megvalósítja a törvényi tényállást — általában egy olyan szakember, akit a telefon tulajdonosa felkeres függetlenítés céljából.

Ebben az esetben a tulajdonos magatartása abban merül ki, illegális kereset a hálózaton a telefont elviszi az elkövetőhöz, és megállapodik vele, hogy pénz fejében függetlenítse a telefont. Lényegében tehát a tulajdonos bűncselekmény elkövetésére való rábírást valósít meg, ezzel pedig bűnrészessé válik.

Bódis Richárd: Hálózati zárak alkalmazásának versenyjogi kérdései* – 2009/4. (33.), 146-151. o.

A bűnrészességet támasztja alá az is, hogy a tulajdonos nem valósítja meg a törvényi tényállás egyetlen elemét sem. Egyre gyakoribb eset, amikor maga a tulajdonos az elkövető. Ez egyik oldalról akkor fordulhat elő, ha a tulajdonos rendelkezik a szükséges szakértelemmel, de manapság egyes telefonok függetlenítése nem igényel különösebb szakértelmet sem.

Nokia készülékek esetén a gyártási szám alapján lehet ingyen letölteni az internetről a függetlenítéshez szükséges kódot, melyet aztán elég begépelni a telefonba.

Más készülékekhez pedig speciális programokat lehet letölteni, melyek elvégzik a műveletet. Ebben az esetben nyilván a tulajdonos lesz az elkövető, részesség pedig nem állapítható meg.

Több ezer román nőt tartottak rabszolgaként és erőszakoltak meg Szicíliában

Az alanyok mellett érdemes vizsgálni a célzatot is. Számos esetben ugyanis fennállhat a jogtalan haszonszerzés célzatként, egyes esetekben viszont nem feltétlenül. Egyértelműen fennáll a jogtalan haszonszerzés célzata, ha az elkövető kedvezményesen vásárol telefont, és a hűségi időszak elején függetleníti a készüléket azért, hogy utána drágábban eladja.

Ebben az esetben a jogtalan haszon, amit meg kíván szerezni a vételár és az eladási ár közti különbözet.

A pénzmosás, mint az illegális jövedelem kifehérítése

Ha viszont a tulajdonos az összes kedvezmény és hűségi időszak lejárta után függetleníti a készüléket, úgy nem feltétlenül áll fenn a célzat. Mint látható a Btk. Érthető, hogy társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy a kedvezményes mobiltelefon vásárlás lehetősége mindenki számára elérhető legyen, és ne történjenek ilyen téren visszaélések. Ugyanakkor ezt a célt szolgálja az előfizetések számának korlátozása is. Maga a szolgáltató sem engedi, hogy egy személy korlátlan számban vásároljon előfizetéshez kötött kedvezményes árú telefonokat.

Ezzel tökéletesen megakadályozható, hogy valaki a nagytételben vásárolt telefonokat drágábban adja el. Nem tartható viszont indokoltnak ez a szabályozás abban az esetben, ha lejárt a hűségi időszak. Ilyenkor ugyanis a szolgáltatónak már semmilyen biztosítéki joga sincs a telefonra, tehát azt akár más hálózaton is lehet használni.

illegális kereset a hálózaton hogyan lehet sokat keresni az internetes programokon

Arról nem is beszélve, hogy telefonok esetén ez a szabályozás csak növeli a szolgáltatók amúgy sem kicsi monopol-helyzetét, ami nem feltétlenül illegális kereset a hálózaton a piaci verseny szempontjából. Hálózati zár a gyakorlatban — versenyjog A hálózati zárakkal kapcsolatos problémák a gyakorlatban is felvetődtek, igaz, nem a korábban említett jogterületeken. Az alábbi jogesetek alapja az Apple iPhone nevű mobilkészülékével kapcsolatos forgalmazási gyakorlatán túl a hálózati zárak versenykorlátozó jellegének felismerése.

Az iPhone perek Az iPhone az amerikai Apple cég terméke, mely lényegében egy mp3 lejátszóval kombinált mobiltelefonnak tekinthető. Az iPhone megjelenését komoly várakozás kísérte, melyet hamar letört az Apple iPhone-nal kapcsolatos forgalmazási politikája.

A kereslethez képest eleinte korlátozott számban gyártott telefont kizárólag egy szolgáltatónál lehetett megvásárolni, és ezt egyéb a vásárlókat korlátozó a legmagasabb kereset az interneten kísérték.

Lényegében ezek voltak azok az indokok, melyek az alábbiakban leírt pereket generálták.

illegális kereset a hálózaton hogyan lehet pénzt keresni a diákok megélhetésére

Az amerikai iPhone per Az amerikai iPhone perben két ügyvéd — M. A kereset elsősorban azt kifogásolja a megállapodással kapcsolatban, hogy így a vevő rákényszerül arra, hogy egy adott terméket egy adott szolgáltatás igénybevétele kapcsolt illegális kereset a hálózaton mellett vásároljon meg, és ez illegális kereset a hálózaton az érintett piacon a piaci versenyt.

Tényleges fogyasztói korlátozásnak tekinthető, hogy mindezt hálózati zárral oldja meg a szolgáltató. A kereset benyújtásának további indokaként említik a felperesek, hogy a hálózati zár feloldását az Apple több módon is megtorolta. Ezek között szerepelt egy olyan szoftverfrissítés hozzáférhetővé tétele, melynek telepítése blokkolja a feltört telefon egyes funkcióit. A kereset benyújtásának indokaként szolgál az is, hogy a benyújtás időpontjában a keresettel érintettek száma 1,2 millió fő volt az Egyesült Államok területén, és az azt követő Az illegálisan függetlenített iPhone-ok száma néhány százezerre volt tehető októberében.

A kaliforniai versenytörvény szerint jogellenes trösztnek unlawfull trust kell tekinteni a tőke, a szakértelem és két vagy több személy magatartásának olyan kombinációját, mely a kereskedelem és verseny korlátozáshoz vezet. A fentiek alapján két érintett piac határozható meg.

illegális kereset a hálózaton segítek abban hogy valóban pénzt keressen

Egyrészt érintett piacnak tekinti a kereset a mobil-szolgáltatási piacot, melynek korlátozására az alperesek az iPhone értékesítéséhez kapcsolódó árukapcsolással törekedtek. Másik érintett piac a kereset szerint a készülékhez kapcsolódó szoftverek piaca, melynek korlátozására az Apple a harmadik féltől származó szoftverek korlátozásával törekedett. Kár keletkezett azokban a függetlenített telefonokban, melyekre telepítették az Apple szoftverfrissítését, mely szándékosan korlátozta a függetlenített telefonok egyes funkcióit.

Kár keletkezett a díjak számlázása során is, hiszen más szolgáltató igénybevétele esetén egyes esetekben kevesebbet kellett volna fizetnie az előfizetőknek.

És végül kár keletkezett akkor, amikor az Apple megtagadta függetlenített iPhone-ok garanciális javítását. A módosított kereset A módosított kereset first amended complaint az eredeti keresethez képest előtérbe helyezi az iPhone-okra vonatkozó garanciák problémáját.

A tényállás szerint az alperesek megtagadták a függetlenített iPhone készülékek garanciális javítását azon az alapon, hogy a tulajdonosok módosították a telefonok szoftverét, ezzel nem rendeltetésszerűen használva a telefont.

Különösen azt kifogásolja a kereset, hogy abban az esetben is megtagadták az alperesek a garanciális javítást, amikor a korábban említett szoftverfrissítés blokkolta a függetlenített készülék egyes funkcióit. A kereset az amerikai szerzői jogi törvény egy fontos kivételére hivatkozik, mely szerint a mobiltelefon tulajdonosa jogszerűen módosíthatja készüléke szoftverét annak érdekében, hogy azt választása szerinti illegális kereset a hálózaton hálózatán használja.

Az alperesek ellenkérelme Az alperes ellenkérelmében számos ponton támadta a felperes keresetét. Elsőként azt kifogásolta az alperes, hogy nem törekedett a keresetben szereplő érintett piacok monopolizálására.

Egyrészt azért nem, mert az egyik ilyen piacnak tekintett mobiltelefon-szolgáltatási piac illegális kereset a hálózaton csak az iPhone készülékekhez kapcsolódik.

Az alperesek kifejtik, hogy más készülékeket is támogattak kedvezményes vagy speciális előfizetési konstrukcióval, nem csak az iPhone-t. További érvként említik, hogy a mobil-szolgáltatás nem tekinthető érintett piacnak a vonatkozó esetjog szerint, mivel a vevőt előre informálták arról, hogy az iPhone kizárólag egy mobilszolgáltató szolgáltatásával vehető bináris opciók veszélyei. A készülékhez kapcsolódó szoftverek piacával kapcsolatban az alperes kifejti, hogy e piac monopolizálására sem törekszik, hiszen nem szereplője az adott piacnak.

További a témáról